Guidade turer

Svartådalens Bygdeutveckling ordnar guidade turer i naturreservatet Hälleskogsbrännan. Vi kan även ordna guidningar i området för specialintressen, till exempel historiska guidningar, fiskeguidningar, fotoguidningar och med olika fokus på flora och fauna.

Guidning i Hälleskogsbrännan

Samlingsplats: Grävlingsberget Hälleskogsbrännan.
Pris: 180 kr per person, barn 6-15 år 90 kr. Familj 450 kr.
Guide: Ingmari Wistrand Martinsson.
Bokning: Förbokning via info@svartadalen.se
eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00 eller på Svartådalens Besökscenter, Klockarvägen 7, 733 60 Västerfärnebo. Koordinater 59.94407, 16.27740.
Längd: Ca 1,5 timme.

Gruppbokningar
Vi kan erbjuda guidning för både större och mindre sällskap. Pris på offert. Skicka förfrågan eller frågor om guidade turer till info@svartadalen.se

Guidningar i besökscentret

Natur- och kulturguidning

  • Guiden berättar om historian, djur och natur i Svartådalen och även om branden 2014
  • Tidsåtgång ca 1 timme

Bokning: Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00.

 

Branden 2014

Ämnesinnehåll: Guiden visar utställningen med fokus på branden 2014. Filmen Vi är anhöriga till branden visas.
Längd: Tidsåtgång ca 1 ½  timme.
Bokning: Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00.

Avrättningsplatsen vid Viggsjön
Ämnesinnehåll: Minnesstenen restes av Västerfärnebo Hembygdsförening 1978 till minne av den sista avrättningen i Vangsbro härad 1829.

Traditionen härom berättar följande:
En pojke hade på väg hem till Möklinta med sin skjuts blivit stoppad av drängen Anders Larsson Sjöberg som bett att få åka med en bit. Pojken blev under färden misshandlad av Sjöberg men klarade livet genom att spela död. Efter ett par dagar kunde våldsverkaren gripas nere i Badelunda och han häktades. Sjöberg som stulit både häst och kärra dömdes till halshuggning för rån. Trots nådeansökan kom domen till verkställighet. Den 19 december 1829 ägde avrättningen rum.

Under exekutionen får du beskrivande, höra om händelsen.

Längd: Ca 1 timmar.
Guide: Erik Pettersson.
Plats: Viggsjön, Viggbacken, Västerfärnebo.
Tidpunkt: Onsdagar 18.00 – 19.00 under perioden 1/6 – 31/8.
Kostnad:
Bokning: Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00.

Naturfotoguidning
Ämnesinnehåll: Lär dig hur du bäst fångar det där speciella ögonblicket på bild, den där naturbilden som du vill att alla ska få se. Du får hjälp av en expert att utnyttja prestandan i din kamera till fullo när ni ger er ut i naturen för att fotografera. Du lär dig hantera ljuset som naturen har att erbjuda för stunden samtidigt som du får tips på hur just du ska ta den bästa bilden.

Längd: Ca 3 timmar.
Guide: Ida Johansson (Kattflickans foto).
Plats: Enligt överenskommelse.
Tidpunkt: Enligt överenskommelse.
Kostnad:
Bokning:
Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00.

Fiskeguidning

Ämnesinnehåll: Ta chansen och bli guidad av vår instruktör med många års erfarenhet. Under den guidade tiden får du möjlighet att lära dig fisketeknik och ha en riktigt trevlig tid vid ån eller vid sjön.
Egen utrustning är att rekommendera, vill man hyra så hör av er i tid så tar vår instruktör fram det som behövs, meddela gärna vilken typ av fiske ni har tänkt bedriva.

Du kommer att lära dig grunderna inom en fisketeknik eller att förbättra dig under handledning av en instruktör för att lära dig de mer avancerade teknikerna och metoderna. Du kan också lära dig hur du skall använda dina beten på smartaste sätt, hur man läser vatten, var du hittar fisken, hur du tillvaratar och hur du behandlar fisken om du skall sätta tillbaka den igen.

Längd: 4 timmar.
Guide: Thomas Bäckström.
Plats: Svartån, primärt gäddfiske med spinnutrustning alt flugfiske efter gädda.
Hörendesjön med båt (max 3 personer) Spinn/flugfiske efter gädda och abborre.  Finns även möjlighet att trolla efter gös.
Tidpunkt:Veckodagar 17.00 – 21.00 under perioden 1/7 – 11/7 samt 28/7 – 31/9 .
Kostnad: Svartån: 400 kr per person.
Hörendesjön: 550 kr per person, inkluderar båt och bränslekostnader.
Fotografering: 500 kr per tur. Finns möjlighet att bli filmad/fotad under sin guidning med drönare, ingår USB sticka som lämnas över/skickas enligt ök.
Bokning: Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00. Boka gärna i god tid.

Kykogårdsvandring

Ämnesinnehåll: Västerfärnebo kyrka och kyrkogård ligger mitt i Västerfärnebo samhälle och är omgiven av skola, landsväg och bostadshus. En triangelformad plats, kallad kyrktorget finns framför kyrkan. Söder om platsen ligger församlingsgården, en byggnad i två våningar uppförd 1873. Väster om kyrkan ligger den före detta prästgården, uppförd 1940 efter ritningar av arkitekt Einar Lundberg. Västerfärnebo socken ligger i Sala kommun och omfattar både bruksbygd och jordbruksbygd. Socknen är skogrik i de norra delarna men domineras i söder av låglänta jordbruksmarker i Svartåns breda och flacka dalgång. Kyrkogården har en rektangulär form med kortsidorna i öst och väst. Den äldsta delen av kyrkogården ligger närmast kyrkan i öst. Kyrkogården ligger mitt i samhället och är omgiven av bostadshus, landsväg och skola. Västerfärnebo kyrka och kyrkogård omfattas av 4 kap. lagen (1988:950) om Kulturmiljö. Gravvårdar av större kulturhistoriskt värde har utpekats i länsmuseets gravvårdsdokumentation 1994.

Under guidningen ges berättelser om kända och mindre kända personers liv och vilka har sina gravplatser på kyrkogården.

Längd: Ca 2 timmar.
Guide: Erik Pettersson.
Plats: Västerfärnebo kyrka.
Tidpunkt: Söndagar 15.00 – 17.00 under perioden 1/6 – 31/8.
Kostnad:
Bokning: Svartådalens Bygdeutveckling info@svartadalen.se eller 0224-74 00 11, 073-518 22 00. Boka gärna i god tid.