Årsstämman är inställd 25 mars

Svartådalens årsstämma flyttas fram på grund av allmänna rekommendationer under rådande omständigheter.

//Ordförande