• Aktuellt
 • Bildbank
 • Boka lokal
 • Hitta hit
 • Logotyper
 • Medlemmar
 • Projekt
 • Sponsorer
 • Vårt Svartådalen
 • Svartådalens Bygdeutveckling

  Vi är en förening av privatpersoner, lokala företag och föreningar som vill att Svartådalen ska vara en levande landsbygd där man trivs med att bo och verka. Föreningen sköter om badplatser, driver ett besöks- och bygdecenter som sprider kunskap om området, ger ut Vårt Svartådalen samt driver webbplatsen svartadalen.se och bevakar bygdens intressen i politiska frågor.

  Vad gör föreningen?
  Svartådalens Bygdeutveckling arbetar för att främja en positiv utveckling i bygden kring Svartån i Västmanland på ett hållbart sätt. Bygden ska vara en levande landsbygd med höga naturvärden, som har ett livskraftigt näringsliv och en välmående befolkning.

  Aktuellt just nu och det kommande året.

  Vi är en ekonomisk förening som arbetar aktivt för att hålla vår bygd levande. Föreningen startades med målet att se till att bygden har tillgång till bra service, verka för att hålla skolor levande och arbeta för att samarbetet mellan boende, föreningar och företag ökar. Vårat huvudmål är att vår bygd alltid ska vara levande och attraktiv att bo i och besöka.

  Tillsammans håller vi landsbygden levande!

  Kontakta oss gärna med förslag som kan göra bygden bättre nu och i framtiden.

  Epost: info @ svartadalen.se

  Vill du bli medlem?
  Du är välkommen att bli medlem i Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening. Medlemsavgiften på 300 kr per år betalas in till Bankgiro 5399–2731. En engångsinsats på 2000 kronor tillkommer, som återbetalas när medlemskapet avslutas.

  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom aktivt arbete för att bygdens serviceutbud kvarstår och utvecklas samt att samarbetet föreningar/boende/företag ökar.

  Medlemmarna deltar med egna arbetsinsatser och/eller begagnar föreningens tjänster i arbetet med att driva bygdeutvecklingsprojekt t.ex. marknadsföring av bygden, utveckling av lokala produkter, bevarandet av samhällsservice och utvecklande av infrastruktur för IT, turism och transporter.

  Därför bildade vi föreningen

  Upptakten till det utvecklingsarbete vi bedriver i dag skedde i mars månad 1999 i Åsens skola där det kom fram önskemål som gjorde att Färnbo Byalag fick ny energi och engagerade sig i bygdeutveckling i lite vidare kretsar. Genom Länsbygderådet i Västmanland fick vi info om ett tänkt LEADER+ område där delar av Sala kommun skulle ingå.

  Efter kontakt med med Nedre Dalälvens Leader+område fick vi efter en tid positivt besked, vi skulle få vara med. Den 22 februari, 2001 var det ett infomöte i Fläckebo och vi fick reda på var gränsen för Leader+ området skulle gå, det visade sig att Fläckebo skulle hamna precis utanför, men att ett samarbete över gränsen inte skulle möta några hinder. En arbetsgrupp bildades, där representanter för Färnbo Byalag ingick.

  Efter ett halvårs arbete sökte och fick vi Bygdepeng för att kunna fortsätta med de idéer som kommit fram, en turistbroschyr och en hemsida. Men vi behövde ett nytt upplägg! Eftersom vi arbetade i Västerfärnebo och Fläckebo socknar letade vi efter ett namn som skulle passa, arbetsnamnet blev då Svartådalens Bygdeutveckling.

  Tanken på att bilda en Ekonomisk förening hade växt fram och vid ett stormöte i Västerfärnebo Bygdegård den 5 november 2001 togs ett beslut om att bilda en interimsstyrelse med ledamöter från föreningar och näringsliv i bygden, därmed var ett stort steg taget mot den vision om samarbete som arbetsgruppen strävat efter. Den 20 februari 2002 bildades så Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening.

  let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }