• Svartådalens historia
 • Svartån svämmar varje vår över och bildar en vidsträckt sjö vid Nötmyran nordöst om Västerfärnebo. Fotot taget 27 mars 2019.

  Om Svartådalen

   

  Svartådalen i Västmanlands län, som sträcker sig från Svartåns källflöden i Norbergs kommun i norra länsdelen till åns utlopp i Mälaren i Västerås, har några av Europas rikaste naturmiljöer. Här binder Svartån ihop ett sjösystem och har kvar sitt slingrade flöde som varje år översvämmar det flacka landskapet.

  Översvämningarna bildar en vidsträckt våtmark som göder marken med näringsrikt vatten och skapar en miljö som sjuder av mångfald. Områdets artrika flora och fauna har gjort att Svartådalen skyddas enligt RAMSAR (Konvention om våtmarker av internationell betydelse) samt är i delar Natura 2000-områden.

  Det rika fågellivet ger för den specialintresserade möjlighet att se bland annat havsörn, kornknarr, svarttärna och storspov. Sveriges nordligaste koloni av svarttärna finns i Fläcksjön och tusentals sångsvanar rastar i Svartådalen på väg till och från sina häckplatser i norr.

  Svartån är inte enbart en källa till rikedom för djurlivet, ån har också varit en viktig grund för bygdens välstånd genom tiderna. Bergsbruket drog nytta av vattenkraften och våtmarkerna har använts av bygdens bönder och så är det även idag, strandängarna fungerar till både bete och slåtter.

   

  Läs mer om:

   

   

  let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }