Fiske och fiskekort

 

Området hyser flera av länets fiskrikaste sjöar.

Fiskekort löses:

 • Fläcksjön
  Fläckebo fiskevårdsförening – Elisabeth Quasthoff 0224-74 20 35 MER INFO
 • Hällsjön
  John de Jong, 070-681 89 87 Edens Garden
 • Gussjön
  Karl-Erik Johansson 0224-74 21 12
 • Tappebosjöarnas fiskevårdsområde
  Hans Harryson 070-395 96 20
  Jan Harryson 0224-74 02 10,
  Ola Wikström 0224-702 33
 • Hörendesjön
  Jan Hörnskog 0224-74 31 12
  Fiskekort kan även lösas på Fiket i Färnebo
 • Sör Hörende
  Sandy Bäck 0224-74 30 25
 • Norr Hörende
  Jan Johansson 0224-74 30 81
  Björn Ragnarsson 0224-74 30 10
 • Nyhyttan
  Gösta Johansson 0223-620 22
 • Stävresjön
  Per-Olof Andersson  0224-252 42
  Stävregården 0224-74 13 33
 • Öjesjön
  Sveaskog säljer fiskekort till Öjesjöns södra del. Med deras nya fiskekort Fiskemitt fiskar du efter gädda och abborre i fler än 200 naturvatten. Här kan du köpa fiskekortet.

Västmanlands landskapsfisk

Gös (Sander lucioperca)

Gösen är den ekonomiskt viktigaste arten för yrkesfisket i sötvatten. Mer än hälften av de svenska fångsterna av gös tas i Mälaren och Hjälmaren. Gösen är också mycket eftertraktad som sportfisk.

Läs mer om gösen

Hitta fiskevårdsområde

Länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten har skapat en digital karta som omfattar Sveriges alla fiskevatten.

Fiskekartan.se