I Brandens Spår

Den 31 juli 2014 startade en skogsbrand som inte skulle utvecklas likt någon annan brand i modern tid. En då unik händelse som hade tragiska konsekvenser och lämnade djupa spår i norra Västmanland. Efter att släckningsarbetet var avslutat så fanns det kvar ett förkolnat område med många utmaningar för bygden att ta tag i. Tillsammans har lokalbefolkningen, Länsstyrelsen, drabbade kommuner, Skogsstyrelsen, forskare med flera gjort sitt bästa för att både lära av misstagen och att ta vara på möjligheterna.

Läs mer om alla våra guidningar.

Se naturen börja om

Efter en stor skogsbrand får naturen starta om, men inte från noll. I marken finns fröer som väntar på tillfället och det finns rötter som klarar höga temperaturer. Skogsbränder är en naturlig del av skogens liv, men då i en mycket mindre skala. Det var också vanligt längre tillbaks i tiden att man ägnade sig åt svedjebruk, då brändes skogen för att ge kortsiktig näring åt odling av säd eller för att öppna upp marker för brukandet av jorden.

Året efter branden kunde både svedjenäva och brandnäva ses i området. Nävornas frön kan ligga i marken i 100 år och gror först efter att de har hettats upp. Även hallonens rötter klarar en brand och kallades förr brandbär, då den kommer tillbaks snabbt och trivs bra på den svedda marken. Den andra sommaren efter branden så fanns det mängder av blommande mjölkört, som på engelska kallas för fireweed för sin kärlek till brandområden.

Bild på svedjenäva i Ekopark Öjesjöbrännan. Foto: Linn Suslin

När räddningsinsatsen var över började diskussioner föras om att områdets framtida naturvärden behövde skyddas. 2015 bildades Hälleskogsbrännans naturreservat och året efter invigdes Sveaskogs Ekopark Öjesjöbrännan. Här kommer man kunna följa naturens spännande förändringar när skogen går från svedjemark till ungskog och senare blir till en artrik naturskog.

 

Guidade turer i Hälleskogsbrännan

Vill man lära sig mer kan Svartådalens Bygdeutveckling erbjuda guidade turer i brandområdet. Passa på att höra historien om hur det var under branden, samt att få veta mer om naturreservatets nuläge och hur naturen kommer att utveckla sig.

Info om guidade turer

Hälleskogsbrännans naturreservat

Hälleskogsbrännans naturreservat består av en stor del av området som brann 2014. Det är 6420 ha stort och förvaltas av Länsstyrelsen Västmanland. I hjärtat av området ligger besöksplatsen Grävlingsberget med ett utkikstorn, flera olika stigar, grillplatser och andra besöksanordningar.

Här får naturen återhämta sig i sin egen takt och utvecklingen är tillgänglig att följas av alla. Svartådalens Bygdeutveckling ordnar guidade turer. Kontakt: info@svartadalen.se

Information om Hälleskogsbrännan – Länsstyrelsen Västmanland

Skogsbranden i Västmanland 2014 – Bosarfoto blogg (2017-10-03)

Nytt utsiktstorn i Hälleskogsbrännans naturreservat – Turist (2019-04-03)

Utflyktstips: Hälleskogsbrännans naturreservat – Aktivt uteli

Rapport 2021:03 Inventering av ungskog i Hälleskogsbrännan naturreservat – Länsstyrelsen Västmanland

Ekopark Öjesjöbrännan

Ekopark Öjesjöbrännan ligger i anslutning till Hälleskogsbrännan och är ett område på ca 1500 ha som även det avsatts för att naturen ska få utvecklas utan att påverkas av människan i större grad. Det var väster om Öjesjön, vid Seglingsberg i Surahammars kommun, som skogsbranden startade när en markberedare som anlitats av Stora Enso tände gnistan som kom att få så stora följder för många berörda. Redan första kvällen hade branden kommit över till Öjesjön och Sveaskog som just hade slutfört en avverkning på sin mark hann inte köra undan sin skördare. Den finns kvar i Ekoparken vid Öjesjön.

Ekoparken är skapad av Sveaskog, som med den vill säkerställa fortlevnaden för brandgynnade och brandberoende arter samt skapa och bevara framtida naturvärden i området. I området finns förutom sevärdheter kopplade till branden en intressant kulturhistoria. Läs mera om Ösjötorp och Ösjö-Emma.

Läs mer om Ekopark Öjesjöbrännan

Rapporter om skogsbranden 2014

En död i skogsbranden i Sverige – Svenska Yle, Finland (2014-08-05)

Satellitbilder visar skogsbranden i Västmanland – Rymdstyrelsen (2014-08-07)

Skogsbranden i Västmanland 2014 – Länsstyrelsen Västmanland (2014-12)

Salabranden 2014 – Helikoptertjänst

Skogsbranden i Västmanland, utvärdering – Aud Sjöqvist (2015-02)

Skogsbranden som skakade Sverige – Linköpings universitet (2015-03-09)

MSB:s stöd vid skogsbranden i Västmanland 2018, utvärdering– MSB (2015-05)

Utvärdering skogsbranden i Västmanland 2014 – Västerås stad FRG (2015)

Hur påverkas vattenflödet av den stora skogsbranden – SMHI (2015-09-04)

Allvarliga brister i svensk krisberedskap visar skogsbrandsutvärdering – Försvarshögskolan (2015-09-11)

Bara skog som brinner?, utvärdering – Försvarshögskolan (2015-09-11)

Rapport om hälsoläget hos de som drabbades av skogsbranden i Västmanland – Uppsala universitet (2015-10)

Landskapet som gick upp i rök – SLU och Gävle Högskola

Skogsbranden i Västmanland gav främst lokal påverkan på vattentillgång – SMHI (2018-07-31)

Skogsbranden i Västmanland Sett ur räddningsledarens perspektiv – Lars-Göran Uddholm Brandchef Södertörns Brandförsvarsförbund (2019-02-14)

Förändrat växt- och djurliv efter skogsbranden i Västmanland – SLU (2019-04-25)

Så påverkades ekosystemet av den stora skogsbranden i Västmanland – SLU-nyhet (2021-06-01)

Filmer och poddar om Skogsbranden i Västmanland 2014

Skogsbranden i Västmanland – Podtail (2014-08-14) 00:33.51

Skogsbranden i Västmanland 2014 – Länsstyrelsen Västmanland (2014-08-29) Youtube 00:08:54

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 – Derek Säll (2014-10-14) Youtube 00:03:17

P4 Dokumentär: Den största skogsbranden – P4 Dalarna/Västmanland (2015-07-27)

Skogsbranden i Västmanland – Fredrik Ramström (2015-08-02) Youtube 00:52:40

Skogen brinner – UR Barnministeriet dokumentär (2015) 00:29:32

Vad lärde vi av skogsbranden 2014? – Formas (2019-12-18) Youtube 02:32:39

Skogsbranden i Västmanland 2014 – Vetenskapens värld (24 min) kan ses till 2022-09-01

Skogsbranden i Västmanland – P3 Dokumentär (2021-12-12) 01:57:00

Böcker om Den stora skogsbranden 2014

Västmanland i lågor – Jan Å Johansson och Maile Martel (2015-07-18)

Torpet som Branden glömde : Skogsbranden i Västmanland 2014 – vår berättelse – Håkan Gillberg (2015-07-31)

Brandvakten – Sven Olov Karlsson (2017-08-26)

Nyhetsrapportering under pågående brand 2014

Stor skogsbrand i Västmanland – Sveaskog (2014-08-05)

Här besöker kungen brandområdet – Land Lantbruk (2014-08-06)

Så började branden och så påverkas naturen – Natursidan (2014-08-11)

Bilder och berättelser från brandområden – Natursiden (2014-08-13)

Äntligen hemma! – Jordbruksaktuellt (2014-08-15)

Skogsbranden i Västmanland – krisinformation.se (2014-10-29)

Tidigare uppdateringar från Länsstyrelsen om branden – Länsstyrelsen Västmanland (2014-11-06)

Nyhetsrapportering efter branden 2014

Skogsbranden i Västmanland – Skogsindustrierna (2014-08-18)

Miljoner till forskning om skogsbranden i Västmanland – Pengar.se (2014-09-16)

Hård kritik mot hanteringen av skogsbranden i Västmanland – Natursidan (2014-12-18)

Gav stöd men kunde ha gjort det snabbare – Tjugofyra7 (2015-06-12)

Ett år efter skogsbranden i Västmanland – Skogsaktuellt (2015-07-31)

FRG på ettårsdagen av branden: Frivilliga en del av framtidens krishantering – Svenska Dagbladet (2015-07-31)

Frivilliga i krisberadskapen – Folk och Försvar (2015-08-17)

Efter den stora skogsbranden – Sveriges natur (2016-05-05)

Skogsbranden i Västmanland – två år senare är platsen ett blomsterhav – Natur & Trädgård (2017-03-01)

26 utredningar om skogsbranden 2014 – men vad hände sen? – SVT nyheter (2018-06-06)

Skogsbrand ingen långvarig katastrof för vattenmiljön – SportFiskarna (2018-10-22)

Utställning om skogsbranden i Västmanland (Västerås Konstmuseum) – Skog Supply (2018-10-26)

Få drabbade i Västmanland upplevde personliga förluster – Extrakt (2018-11-22)

Positiva effekter av skogsbranden i Västmanland – Land Skogsbruk (2018-12-08)

Redan betesskador i ny skog efter branden – Skogsstyrelsen (2020-06-16)

Lövträd tar över efter skogsbranden – Extrakt (2020-11-13)

Så påverkades ekosystemet av den stora skogsbranden – Friluftsmullen (2021-06-01)

Skuldfrågan i domstol

Stora skogsbranden i Västmanland 2014 ger efterspel i HD – Sylwan & Fenger-Krog (2019-03-01)

Rättegången om jättebranden i Västmanland inledd – ATL (2019-10-22)

Dom idag: Skogsentreprenör skyldig till branden i Västmanland – Ska & Liv (2019-12-09)

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }