OHTSEDIDH – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Kom och se utställningen OHTSEDIDH på Svartådalens Besökscenter 13 april – 29 augusti 2021

Ohtsedidh är ett projekt som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.
En samisk befolkning har sedan lång tid funnits i Mellansverige. Trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Det finns inte bara en samisk historia: Fjällsamernas säsongsvistelser, sockenlappar, skogssamer och samer på tillfälliga besök. De lämnar olika spår i såväl arkiven som i landskapet.
Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?
Läs mer om OHTSEDIDH.

Våra öppettider: måndag-tisdag kl. 10-12 samt tisdag kl. 16-19.
Övriga tider enligt överenskommelse,
boka via 076-131 31 25 eller 076-806 42 80.