Invigning av Smäcken i augusti 2022

Invigning av Smäcken är framflyttad till augusti 2022.
Vi återkommer med tider och program.