Sala Sparbank – Miljonen

Svartådalens Bygdeutveckling ekonomisk förening riktar ett stort Tack till Sala Sparbank för bidraget från Miljonen.