Hyggesfria avverkningsmetoder

Rickard Larsson, SLU, inleder med en historisk tillbakablick över skogsbruket i Sverige. Sedan följer en fördjupad föreläsning om förslag på olika hyggesfria metoder för ett naturnära skogsbruk.
Tid: 31 januari 2024 klockan 19-21
Plats: Svartådalens Besökscenter, Västerfärnebo
Anmälan senast 29 jan: styrelsen@svartadalen.se
Välkomna!