Vårt Svartådalen #7

Håll utkik! Torsdag 19 november kommer Vårt Svartådalen #7/Församlingsbladet i postlådorna 733 60-733 63 och 733 95. Du kan redan nu läsa Vårt Svartådalen #7 och Församlingsbladet här.

Kurs i släktforskning

Torsdag 22 oktober 2020 är det dags för en ny kurs i släktforskning. Vi går igenom olika moment utifrån dina förkunskaper vare sig du är nybörjare eller redan har kommit igång med din släktforskning. Ta gärna med egna exempel. Du

Nu behövs en gemensam kraftsamling för Smäcken!

I hundratals år har den gamla kyrkbron Smäcken förbundit byarna på östra sidan av Svartån med Västerfärnebo. Den har återkommande farit illa av vårflod och islossning men med medel från ett av Svartådalens bygdeförenings projekt har nu en ny bro

Information från styrelsen Svartådalens Bygdeutveckling

Montering av bron ”Smäcken” över Svartån är precis runt hörnet. Tyvärr har det tillkommit kostnader som inte gick att förutsäga och som gör att projektmedlen inte räcker till. Förhållanden för att lägga bron på plats bedöms som optimala just nu

Planeringsmöte inför Julmarknaden

Vi träffas på Svartådalens Besökcenter onsdag 2 september klockan 19:00. Alla som vill delta i mötet för planering av Julmarknaden är välkomna. Gäller både arrangörer och deltagare.

Vårt Svartådalen #6

Sexton sidor med information från bygden i Vårt Svartådalen #6.

Information från styrelsen i Svartådalens Bygdeutveckling

Glädjande kan vi informera om att det blir sommararrangemang även i år – om än i begränsad omfattning och med särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning. Natur- och kulturcentret kommer ha öppet för besökare måndag-lördag 10:00-14:30 under perioden

Årsstämman är inställd 25 mars

Svartådalens årsstämma flyttas fram på grund av allmänna rekommendationer under rådande omständigheter. //Ordförande

Samverkanmöten i Svartådalen

Kommande aktiviteter på Svartådalens Besökscenter: Lördag 18 januari kl. 14:00-16:00 – Släktforskningens dag. Måndag 20 januari kl. 19:00-21:00 – Viltet till gagn för bygden. Tisdag 21 januari kl. 19:00-21:00 – Bildandet av redaktionsgrupp för Vårt Svartådalen, samarbete med information från

Kurs i släktforskning

Måndag 10 februari 2020 är det dags för en ny kurs i släktforskning. Vi går igenom olika moment utifrån dina förkunskaper vare sig du är nybörjare eller redan har kommit igång  med din släktforskning. Ta gärna med egna exempel. Du