Årsstämma 31 mars 2021 kl. 19:00

Alla medlemmar, gamla som nya, är välkomna till Svartådalens Bygdeutveckling ek. för. Årsstämma 31 mars 2021 klockan 19.00. Digitalt via Zoom, fåtal platser på Besökscentret. Obligatorisk anmälan till styrelsen@svartadalen.se. Läs Inbjudan till Årsstämma. Så här blir du medlem i SBU:

Vårt Svartådalen #8

Håll utkik! Onsdag 17 februari kommer Vårt Svartådalen #8/Församlingsbladet i postlådorna 733 60-733 63 och 733 95. Du kan ladda ner Vårt Svartådalen #8 och Församlingsbladet nr 1 här.

Var med och ta fram framtidsvisionen

Inom Svartådalen kommer vi att genomföra en Lokalekonomisk analys (LEA) som företrädesvis kommer att användas för att utveckla vår bygd. Ett statistiskt underlag (invånare, aktörer och aktiviteter) kommer att tas fram, som ger en bild av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder.

FHM lokala allmänna råd

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd gäller till och med den 13 december 2020, men kan förlängas. Detta innebär att personalen under tiden har möjlighet att arbeta hemifrån vilket medför att Besökscentret är stängt. Du som kommer med varor eller behöver kontakt

Vårt Svartådalen #7

Håll utkik! Torsdag 19 november kommer Vårt Svartådalen #7/Församlingsbladet i postlådorna 733 60-733 63 och 733 95. Du kan redan nu läsa Vårt Svartådalen #7 och Församlingsbladet här.

Kurs i släktforskning

Torsdag 22 oktober 2020 är det dags för en ny kurs i släktforskning. Vi går igenom olika moment utifrån dina förkunskaper vare sig du är nybörjare eller redan har kommit igång med din släktforskning. Ta gärna med egna exempel. Du

Nu behövs en gemensam kraftsamling för Smäcken!

I hundratals år har den gamla kyrkbron Smäcken förbundit byarna på östra sidan av Svartån med Västerfärnebo. Den har återkommande farit illa av vårflod och islossning men med medel från ett av Svartådalens bygdeförenings projekt har nu en ny bro

Information från styrelsen Svartådalens Bygdeutveckling

Montering av bron ”Smäcken” över Svartån är precis runt hörnet. Tyvärr har det tillkommit kostnader som inte gick att förutsäga och som gör att projektmedlen inte räcker till. Förhållanden för att lägga bron på plats bedöms som optimala just nu

Planeringsmöte inför Julmarknaden

Vi träffas på Svartådalens Besökcenter onsdag 2 september klockan 19:00. Alla som vill delta i mötet för planering av Julmarknaden är välkomna. Gäller både arrangörer och deltagare.

Vårt Svartådalen #6

Sexton sidor med information från bygden i Vårt Svartådalen #6.