Information från styrelsen Svartådalens Bygdeutveckling

Montering av bron ”Smäcken” över Svartån är precis runt hörnet. Tyvärr har det tillkommit kostnader som inte gick att förutsäga och som gör att projektmedlen inte räcker till. Förhållanden för att lägga bron på plats bedöms som optimala just nu

Planeringsmöte inför Julmarknaden

Vi träffas på Svartådalens Besökcenter onsdag 2 september klockan 19:00. Alla som vill delta i mötet för planering av Julmarknaden är välkomna. Gäller både arrangörer och deltagare.

Vårt Svartådalen #6

Sexton sidor med information från bygden i Vårt Svartådalen #6.

Information från styrelsen i Svartådalens Bygdeutveckling

Glädjande kan vi informera om att det blir sommararrangemang även i år – om än i begränsad omfattning och med särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning. Natur- och kulturcentret kommer ha öppet för besökare måndag-lördag 10:00-14:30 under perioden

Årsstämman är inställd 25 mars

Svartådalens årsstämma flyttas fram på grund av allmänna rekommendationer under rådande omständigheter. //Ordförande

Samverkanmöten i Svartådalen

Kommande aktiviteter på Svartådalens Besökscenter: Lördag 18 januari kl. 14:00-16:00 – Släktforskningens dag. Måndag 20 januari kl. 19:00-21:00 – Viltet till gagn för bygden. Tisdag 21 januari kl. 19:00-21:00 – Bildandet av redaktionsgrupp för Vårt Svartådalen, samarbete med information från

Kurs i släktforskning

Måndag 10 februari 2020 är det dags för en ny kurs i släktforskning. Vi går igenom olika moment utifrån dina förkunskaper vare sig du är nybörjare eller redan har kommit igång  med din släktforskning. Ta gärna med egna exempel. Du

Vårt Svartådalen

Håll utkik! Vårt Svartådalen kommer i din postlåda i  Västerfärnebos och Salboheds postnummerområden torsdag 19 december. Den kan även hämtas på Fiket i Färnebo, Köplusten i Salbohed, Skapande händer och Receptionen vid badhuset i Sätrabrunn. Här kan du ladda ner

Intresserad av blommor och växter?

Just nu söker vi efter personer som vill vara med och bidra till vår trädgård. Vi håller på att bygga upp en trädgård med fokus på den lokala växtligheten och till detta söker vi efter personer som ideellt vill bidra

Kurs i släktforskning startar

Nu är det dags för en ny kurs där vi går igenom hur man kommer igång med släktforskning och hur man kommer vidare när man kört fast i sin forskning. Ta gärna med dig egna exempel som vi tillsammans kan