Hälleskogsbrännan

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren år 2014. 2015 bildades ett naturreservat och här kan du på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder.

I Hälleskogsbrännan kan du följa den spännande förändringen i naturen som kommer att pågå under många år framöver. Vid naturreservatets tre olika entréer finns information om besöksmål och hur du kan nå dessa på markerade stigar. Här finns flera olika stigar, rastplatser, grillplatser, ett utkikstorn och andra besöksanordningar. På flera ställen kan du ta dig fram med barnvagn och rullstol.

Hitta hit:

  • Entré Hörnsjöfors: Från Sala centrum: Kör efter skyltar för väg 256, mot Västerås. Sväng höger vid skylt 256 ”Norberg och Fagersta”. Kör 3 kilometer och över väg 70. Kör 18 kilometer på väg 256 så kommer du till Västerfärnebo. Fortsätt på väg 256 i cirka 3 kilometer. Sväng vänster vid skylt ”Hälleskogsbrännan 7”. Följ skyltarna mot Hälleskogsbrännan i sammanlagt cirka 3,5 kilometer, sedan är du framme vid entrén.
  • Entré Skräddartorp: Kör på väg 66 mot Virsbo. Sväng in vid skylt ”Virsbo” och ”Ängelsberg”. Kör 4,3 kilometer på Bruksvägen. Sväng vänster vid skylt ”Hälleskogsbrännan 7”. Följ grusvägen i 1 kilometer, sedan är du framme vid entrén.
  • Entré Seglingsberg: Från Surahammar: Kör från Surahammar på väg 66 mot Fagersta. Sväng höger vid skylt ”Ramnäs 2”. Kör mot Seglingsberg och Virsbo. Kör cirka 6,5 kilometer. Sväng höger vid skylt ”Hälleskogsbrännan 3”. Kör 3 kilometer, sedan är du framme vid entrén.
Adress
Hälleskogsbrännan ligger 1,5 mil väster om Sala, 1,5 mil sydost om Fagersta och 1,5 mil norr om Surahammar. Det finns tre olika entréer: Hörnsjöfors, Skräddartorp och Seglingsberg.

Kontakt
Länsstyrelsen Västmanland
Tel. 010-224 90 00