Brandekologi – en dag i Hälleskogsbrännan

Västmanland drabbades 2014 av en enorm skogsbrand som förstörde stora skogsarealer och var ur mänskligt perspektiv förödande. Efter skogsbranden hände något i naturen, nya förutsättningar lockade nya arter och naturen har sakta men säkert börjat återhämta sig igen, det finns liv i skogen där det brann men det är inte samma som det en gång var. Stora delar av den skog som brunnit blev reservat och ekopark och bevaras just för att det har skapat nya förutsättningar för växter och djurliv. Bland annat kunde man några år efter branden se arter som Svedjenäva en blomma som är beroende av brand för att kunna växa och blomma. Som sedan ligger vilande tills den väcks igen av en ny brand. En dag i Hälleskogsbrännan med Naturskolan är ständigt skiftande, det finns alltid något nytt att upptäcka. Vi pratar om vad som händer i naturen och hur det kommer att se ut i framtiden. Vi diskuterar den spännande historian i området och nya upptäckter som gjorts av arkeologerna. Vi använder också oss av luppar och tar en närmare titt på skogens minsta invånare. En viktig del i detta ämne är också Allemansrätten och de speciella regler som gäller i reservat.

Information om temat

  • Buss krävs
  • Halvdag eller heldag beroende på
    gruppens storlek.
  • Fika och lunch står skolan för
    själva.
  • Passar fsk till årskurs 6
  • Vår, sommar och höst.

Några kopplingar till kursplanerna

Biologi
Livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer. Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemstjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft. Naturen som resurs för rekreation och upplevelser samt vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Genomförande/ arbetssätt
Enkla fältstudier och observationer i närmiljö.
Enkla Naturvetenskapliga undersökningar.
Enkla fältstudier och experiment.
Dokumentation med text, bild och andra uttrycksformer.

 

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }