Välkommen till Svartådalen!

Svartådalen är en pärla i Västmanlands län, 3 mil norr om Västerås.
Här finns några av Europas rikaste naturmiljöer. I landskapet flyter Svartån fortfarande sitt fria,
slingrade flöde och varje år översvämmar ån det flacka landskapet.

Läs mer om Svartådalen
Loppisrunda Nya Färnboparaden Kom till gården Konst- och hantverksrundan Svarta Maran

Politikerträff
Publicerad: 2021-10-23

Socialdemokraterna i Sala kommun kommer ut till Svartådalens Besökscenter torsdag 28 oktober klockan 19.00-21.00 för att träffa ortsbefolkningen. Vilka frågor är viktiga för dig. Kom och berätta om dina idéer vad som behöver utvecklas och förbättras. Svartådalens Bygdeutveckling erbjuder de

Ny översiktsplan för Sala kommun
Publicerad: 2021-10-18

Var med och påverka utvecklingen i din bygd! Förslaget till ny översiktsplan för Sala kommun är ute på samråd. Det innebär att du kan läsa förslaget och lämna dina synpunkter. https://www.sala.se/info/29423 Den 30 november klockan 18:00-21:00 blir det samrådsmöte på

Skogen i vår bygd
Publicerad: 2021-10-17

En intressant kväll med skogen i fokus Välkommen till Svartådalens Bygdecenter måndag 25 oktober kl. 19.00-21.00. Stefan Hellstrand, född och uppväxt i Västerbykil gästar oss. Han kommer utifrån sin forskning att berätta om skogens betydelse för vårt klimat och äganderättens