Samverkanmöten i Svartådalen

Kommande aktiviteter på Svartådalens Besökscenter:

Lördag 18 januari kl. 14:00-16:00 – Släktforskningens dag.

Måndag 20 januari kl. 19:00-21:00 – Viltet till gagn för bygden.

Tisdag 21 januari kl. 19:00-21:00 – Bildandet av redaktionsgrupp för Vårt Svartådalen, samarbete med information från bygden.

Måndag 28 januari kl. 19:00-21:00 – Bygdens framtida skogsbruk.

Måndag 3 februari kl. 19:00-21:00 – Utveckling av lokalproducerat i bygden.

Måndag 10 februari kl. 14:00-16:00 eller 18:30-20:30 – Start för Släktforskningskurs, åtta gånger.

Hjärtligt välkomna!