Information från styrelsen i Svartådalens Bygdeutveckling

Glädjande kan vi informera om att det blir sommararrangemang även i år – om än i begränsad omfattning och med särskilda åtgärder för att minska risken för smittspridning.

  • Natur- och kulturcentret kommer ha öppet för besökare måndag-lördag 10:00-14:30 under perioden 27 juni – 7 augusti
  • Drop In guidade turer i Hälleskogsbrännan hålls ca två gånger per vecka under samma period
  • Kom till Gården arrangeras lördag 1/8 och Hantverksrundan 8-9/8

Nytt för i år är att postlådor kommer hängas upp i anslutning till alla sponsortavlor med information om Svartådalen, bygdeutvecklingen och centret.

Ta hand om er och varandra!