Var med och ta fram framtidsvisionen

Inom Svartådalen kommer vi att genomföra en Lokalekonomisk analys (LEA) som företrädesvis kommer att användas för att utveckla vår bygd. Ett statistiskt underlag (invånare, aktörer och aktiviteter) kommer att tas fram, som ger en bild av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder.

Hur går det till?
LEAn genomförs av Coompanion tillsammans med Sala kommun och Svartådalens Bygdeutveckling. Som en del i detta bjuder projektet Svartådalens Friluftsområde in olika grupper i vår bygd för att beskriva behovet av service och vad vi saknar idag, samt ta fram en framtidsvision. De sju fokusgrupper som kommer att inbjudas till diskussionsmöten är:

 

Alla möten kommer att hållas digitalt och för att kunna delta är anmälan obligatorisk. Om inte tiden passar för den grupp du vill komma på, så kom på något av de andra tillfällena. Frågeställningarna i grupperna är likartade.

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }