Bostadsbygge i Svartådalen – Möte 16 aug kl 19.00

Markägare och andra intresserade, se hit!
Nybyggnation i bygden? Var, när, hur vill vi som bor i bygden se utvecklingen framöver?
Möte 16 augusti kl 19.00 i Svartådalens Besökscenter.
Anmäl ditt deltagande till styrelsen@svartadalen.se eller
0224-74 00 11, 073-518 22 00.
Det är 30 år sedan det byggdes en större mängd bostäder i Svartådalen. I LEA-träffarna som hölls digitalt i vintras framkom behov av flera bostäder så som…
– Boende i form av hyreslägenheter och mindre hus
– Generationsboende
– Byggbara tomter
Sala kommun håller på att ta fram en plan för områden (även på privat mark) som kan bebyggas.
Bilden är tagen av Arne Antonsson 1990.
Aktiviteten ingår i projektet Svartådalens Friluftsområde som finansieras av Leader Nedre Dalälven, Länsstyrelsen i Västmanland och Sala kommun.
let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }