Arkeologidagen 29 augusti kl 10-16

Arkeologidagen firas på Svartådalens Besökscenter söndagen den 29 augusti klockan 10:00-16:00. Samtidigt är det sista dagen för utställningen OHTSEDIDH-samiska kulturyttringar i Mellansverige.
Ta även del av vår permanenta utställning om naturen, kulturen, historian och skogsbranden, Bror Johanssons fotoutställning samt utställning från radioamatören Nisse Mattsson.
I forskarrummet finns gamla fotografier och tidningsurklipp.
Välkomna!