Ny översiktsplan för Sala kommun

Var med och påverka utvecklingen i din bygd!

Förslaget till ny översiktsplan för Sala kommun är ute på samråd. Det innebär att du kan läsa förslaget och lämna dina synpunkter.
https://www.sala.se/info/29423

Vill du läsa på papper så finns översiktsplanen utskriven och ligger på Svartådalens Besökscenter.

Från den 27 november, i samband med Julmarknaden, kommer en utställning med delar av översiktsplanen att finnas på Svartådalens Besökscenter.

Den 30 november klockan 18:00-21:00 blir det samrådsmöte på Svartådalens Besökscenter, Västerfärnebo.

Under samrådstiden besöker företrädare för Sala kommun några olika platser i kommunen för att informera om förslaget och för att ta del av dina synpunkter.