Åtgärder kring Murån – Svartåns vattenråd

Välkomna på informationskväll i Kilbolokalen om åtgärder som gynnar lantbruket och minskar näringsläckaget till Svartån!

Vi diskuterar intressanta platser för skogsdammar, våtmarker och viltvatten och hur dessa åtgärder leder till högre växtnäringsutnyttjande, bättre vattenkvalitet och utjämnade av vattenflöden.

Onsdagen den 26 oktober kl. 18 bjuder Svartåns vattenråd, Västerås stad och WRS in markägare kring Murån och andra som är intresserade av att anlägga exempelvis fosfordammar eller våtmarker på sin mark.

Under informationskvällen bjuder vi på fika och informerar om de effekter som åtgärderna har på miljön, som till exempel minskat fosforläckage och vattenspeglar för djurlivet. Åtgärderna gynnar även jordbruket, till exempel kan uppsamlat sediment från fosfordammar och våtmarker återföras till åkermarken och näringen cirkuleras. WRS kommer under kvällen presentera en karta med intressanta platser i landskapet och åtgärdssamordnaren informerar om hur den hjälper till med att söka olika bidrag och stöd där intresse finns.

Senare i höst planeras en fältdag där vi tillsammans går igenom idéer med de markägare som visar intresse.

Anmäl ditt intresse för informationskvällen med länken nedan. Anmälan är inte obligatorisk eller bindande.

https://forms.gle/G72jokk7TJvHxoSf9

Om du har frågor eller vill veta mer kontakta Åtgärdssamordnaren för Svartåns avrinningsområde, Linnea Svärd, med telefonnummer 021 39 25 78 eller via mejl linnea.svard@vasteras.se

Muråns avrinningsområde

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }