Ekopark Öjesjöbrännan

Ekopark Öjesjöbrännan är branddynamikens ekopark, som efter den stora skogsbranden 2014 sjuder av nytt liv, där man kan se och njuta av skogens egen återhämtningskraft. I det gamla brukslandskapet med våtmarker och tallskogar spirar nu en begynnande lövskog där man kan höra hackspettarnas knackande i träden.

Ekopark Öjesjöbrännan är en del av det brandområde som avsatts för naturvård efter den storskaliga branden. Ekoparken består av cirka 1 500 hektar skyddad mark. Tillsammans med de nybildade naturreservaten i området har omkring 8 000 hektar skyddats. Här kan man följa skogens naturliga återhämtning efter branden och förundras över den kraft som drabbat landskapet.

Kontakt
Sveaskog
Tel. 0771-787 100