Kolbotten och kolarkoja i Hälleskogsbrännans naturreservat

I Hälleskogsbrännans naturreservat, en bit från besöksplatsen Grävlingsberget, finns resterna av en kolbotten och en kolarkoja. Här har man framställt träkol, som är en för järnframställningen mycket viktig ingrediens. En stor andel av skogen användes till detta under Bergslagens glansdagar.
Vid tillverkningen av kolet får milan inte brinna utan bara sakta kola träet. Det innebär att den måste ständigt vaktas av någon och därför fanns det ofta en bostad vid kolmilan, en kolarkoja, för övernattning.

Läs mer om kulturhistorian i naturreservatet:

I naturreservatet finns det även mycket annat att se och lära om naturens utveckling efter den stora skogsbranden 2014. Läs mer


Bilder