Vindskyddet längs Svartådalsleden

Här finns det även en klar springkälla med dricksvatten.

Karta via Naturkartan.se


Bilder