Gammelgården i Västerfärnebo

Belägen invid Svartån bjuder gammelgården både på en vacker miljö och har samlingar från trakterna kring Västerfärnebo. Föremål från områdets långa och intressanta historia med fynd ända från stenåldern förvaras här och ett textilmuseum är under uppbyggnad. Redan år 1919

Svartådalens Besökscenter

Bakom kyrkan i Västerfärnebo finns Svartådalens Natur- och Kulturcenter som invigdes 2018, ca 10 kilometer från Hälleskogsbrännans naturreservat. Besökscentret drivs av föreningen Svartådalens Bygdeutveckling, som varit verksam i ett par decennier för att utveckla bygden. I centret återspeglar utställningarna delar