Fläckebo gammelgård & Odendisastenen

Fläckebo hembygdsförening bildades 1913 och är den äldsta på landsbygden. Den första sammankomsten ägde rum i Hagaberg
den 3 april 1913. 30 personer deltog i detta första möte. Föreningens syfte var att skapa trivsel och gemenskap i byn. Under mötena som ägde rum två gånger per månad sjöng man och läste högt. Under 1930-talet började medlemmarna i föreningen att bygga upp hembygdsgården på Granudden i Fläckebo.

Vid Fläckebo hembygdsgård finns en runsten som kallas för Odendisastenen. Runstenar är inte en gravsten som man kan tro, utan den närmaste förklaringen med dagens språk är minnessten. Runstenen vid Fläckebo hembygdsgård är speciell på flera sätt, här finns ingen kristen symbolik, som ofta kan ses på runstenar, istället nämns asaguden Oden på den. Men det kanske mest intressanta med stenen är till vem den är tillägnad. Stenen reses till minne av en kvinna, något som var mycket ovanligt. Stenen som tillägnas Odendisa anses vara en av Västmanlands viktigaste, då den är signerad av en berömd runmästaren vid namn Balle. Runstenen står inte på sin ursprungliga plats utan är flyttad till hembygdsgården.


Bilder