Fåglar

Svartådalen är en fantastisk plats för att studera en mängd fåglar närmare, här rastar tusentals flyttfåglar på vår och höst, det finns häckande havsörn och många arter kopplade till våtmarker och odlingslandskapet. Ta dig runt på egen hand eller varför inte boka en ugglesafari eller fotografera rovfåglar med guide.

Fågellokaler i Västmanland

 

Arrangörer:

 

Vanliga fåglar i Svartådalen

 


Mängder av gäss, där grågåsen är talrikast, rastar i Svartådalen.

Simfåglar

I Svartådalen rastar på vår och höst många simfågelarter. För änderna gäller att de är beroende av översvämmade ängar för att hitta skydd och reträttplatser, samt för att söka föda. Gässen och svanarna söker ofta föda på vallar och höstsådda fält, men övernattar ute i vattnet. Det är en mäktig syn att se 1000-tals sångsvanar på fälten runt Svartån, de anländer kort efter islossningen och stannar varierande längd tid beroende på väderleken.

Läs mer om vanliga simfåglar (kommer snart)

 


Brushanar kan ses i stora flockar.

Vadarfåglar

Tranan och tofsvipan tillhör de arter som kommer först av vadarna och som förekommer i stort antal i Svartådalen. Framförallt tranorna kan uppträda i mycket stora flockar (500 – 1 000 st), såväl om våren som på hösten. Av småvadarna så uppträder brushanarna i de största flockarna, vissa år upp till 500 st eller fler, medan övriga små vadarfåglar kan ses i ett hundratal men i gengäld i fler flockar. Gemensamt för simfåglar och vadarfåglar är att för att få se stora mängder av dem rastande i Svartådalen krävs en kombination av översvämningar och att de möter dåligt väder. Då blir de kvar för att vila upp sig och äta mer för att klara den vidare resan mot häckningslokalerna längre norrut.

Läs mer om vanliga vadarfåglar (kommer snart)

 


Näktergalens karakteristiska sång kan du höra HÄR.

Nattsjungande arter

Ingen av arterna näktergal, kornknarr och gräshoppsångare uppträder i flockar, men är ändå vanliga arter i Svartådalen. Anledningen till det är de vidsträckta slåtterängarna utefter Svartån, i kombination med partier med salix där de kan häcka.

Läs mer om de nattsjungande arterna (kommer snart)

 


Sånglärkan häckar på åkrar med stråsäd.

Småfåglar (tättingar)

I Svartådalens agrara miljö finns många av odlingslandskapets karaktärsarter. Dessa trivs här eftersom det finns en kombination av rationellt odlingslandskap med stora fält, skogsbackar och åkerholmar, samt att diken och ängar fortfarande förekommer rikligt. Flera av arterna är visserligen fortfarande vanliga i Sverige, men minskar på grund av ändrade brukningsformer i jordbruket.

Läs mer om vanliga småfåglar i odlingslandskapet (kommer snart)

 


Ladusvalan bygger gärna bo i människans närhet.

Fåglar knutna till byggnader

De är sommarens fåglar som vi upplever så påtagligt eftersom de gärna bor och uppträder i den miljö som människan skapat i form av gårdsbyggnader och bostadshus. Svalorna kan uppträda i mycket stora flockar när deras ungar flugit ut och de jagar över fält och sjöar, där det finns mycket mat att hämta.

Läs mer om fåglarna som gärna bor nära människor (kommer snart)

 


I Svartådalen kan man se både kungsörn (bilden) och havsörn.

Rovfåglar

Många av rovfågelsarterna i Svartådalen är knutna till jordbrukslandskapet, men det finns också arter som är mer förknippade med våtmarkerna. Somliga jagar sork och möss, andra lever på larver, svamp och frukt. De snabbflygande falkarna har helt specialiserat sig på andra fågelarter. Här finns även möjlighet att få se både örnar och flertalet uggelarter.

Läs mer om de vanligaste arterna av rovfåglar (kommer snart)

 

 

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }