Livet i våtmarken

Svartån tar sig från sina källflöden i Norbergs kommun först genom ett kuperat skogslandskap i norra Västmanland, för att fortsätta meandra sig genom slättlandskapet som sträcker sig ner till Mälaren vid Västerås. Åns flöde tillsammans med brukandet av jorden har skapat en unik våtmark där en mångfald av arter trivs.

Människor har sedan stenåldern påverkat miljön i området. Genom skogs-, bergs- och jordbruk har områdets historia skapat en miljö där både människa och natur har dragit nytta av de årliga översvämningarna som göder markerna och vattnets kraft när det forsar fram.

Området har idag ett starkt skydd. Delar av åns sträckning är Natura 2000-områden och hela området har utpekats som riksintresse för friluftliv. Våtmarken skyddas av Ramsarkonventionen och det finns många områden med fornfynd från stenåldern och framåt.

Svartådalen har en rik fågelfauna och är en viktig lokal både när det gäller häckning och som rastplats. På våren rastar tusentals sångsvanar på sin väg norrut och på hösten samlar sig tranorna på fälten och trumpetar. Här kan du även se havsörn häcka och gå på ugglesafari.

 

Kungsörn, trana och grågås kan alla ses i Svartådalen.

Kungsörn, trana och grågås kan alla ses i Svartådalen.

 

Förslag på aktiviteter:

Bäversafari

Havsörnsfotografering

Lär dig mer om olika insekter

Vandring. Karta på Svartådalsleden finns på Besökscentret. Kontakt info@svartadalen.se

Fågellokaler

Fiske

 

Vill du veta mer om Svartådalens skyddade natur?

Läs om RAMSAR

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }