Gammelgården i Västerfärnebo

Belägen invid Svartån bjuder gammelgården både på en vacker miljö och har samlingar från trakterna kring Västerfärnebo. Föremål från områdets långa och intressanta historia med fynd ända från stenåldern förvaras här och ett textilmuseum är under uppbyggnad. Redan år 1919

Fiket i Färnebo

På Fiket i Färnebo satsar vi på gott fika och härliga pratstunder i en trevlig miljö! Vi tror på kvalité i allt vi gör och därför så har vi bland annat tagit fram vårt eget kaffe tillsammans med Törnlinds kafferosteri