• Aktuellt
 • Bildbank
 • Boka lokal
 • Hitta hit
 • Logotyper
 • Medlemmar
 • Projekt
 • Sponsorer
 • Vårt Svartådalen
 • Projekt inom Svartådalens Bygdeutveckling

  Pågående projekt

  Svartådalens Natur- och Kulturcenter 5

  Projektägare:
  Projektet drivs av kommun och förening i samverkan.
  Finansiering:
  Svartådalens Bygdeutveckling, Sala kommun och LONA (Lokala Naturvårdssatsningen)
  Projekttid:
  2020-01-01 till 2024-03-31
  Projektledare:
  Linn Suslin t o m  januari 2021, Stig Martinsson
  Kontakt:
  E-post: styrelsen@svartadalen.se

  Beskrivning:
  Se projekt (naturvardsverket.se)

  Avslutade projekt

  Svartådalsleden Västra delen inom Hälleskogsbrännan
  Projektägare:
  Projektet drivs av kommun och förening i samverkan.
  Finansiering:
  Svartådalens Bygdeutveckling, Sala kommun och LONA (Lokala Naturvårdssatsningen)
  Projekttid:
  2020-01-01 till 2022-08-01
  Projektledare:
  Kjell Eklund
  Kontakt:
  E-post: styrelsen@svartadalen.se

  Beskrivning:
  Huvudsyftet med den tilltänkta upprustningen av leden efter randen och bildandet av Hälleskogsbrandens naturreservat samt inrättandet av Ekopark Öjesjöbrännan, är att skapa en vandringsled med tydligare upplevelsevärden.

  Se projekt (naturvardsverket.se)

   

  Svartådalens Natur- och Kulturcenter 4
  Projektägare:
  Projektet drivs av kommun och förening i samverkan.
  Finansiering:
  Svartådalens Bygdeutveckling, Sala kommun och LONA (Lokala Naturvårdssatsningen)
  Projekttid:
  2017-01-01 till 2020-06-30, förlängt till 2021-08-31
  Projektledare:
  Linn Suslin t o m  januari 2021, Stig Martinsson
  Kontakt:
  E-post: styrelsen@svartadalen.se

  Beskrivning:
  Området runt besökscentret kommer att iordningsställas med en park som visar Svartådalens naturmiljö. Här kommer också upplevelsekurer med olika teman att finnas. I detta steg inleds också en provperiod med naturskola och en tur runt i områdets natur- och kultursevärdigheter, SNoK-jakten/Historiejakten, lanseras.

  Se projekt (naturvardsverket.se)
             

  Svartådalens friluftsområde
  Projektägare:
  Svartådalens Bygdeutveckling
  Finansiering:
  Leader Nedre Dalälven, Sala kommun, Länsstyrelsen Västmanland
  Projekttid:
  2017-10-17 till 2021-04-30, förlängt till 2023-01-31
  Projektledare:

  Kontakt:
  E-post: styrelsen@svartadalen.se

  Beskrivning:
  Svartådalens Bygdeutveckling har beviljats stöd från Leader Nedre Dalälven samt Sala kommun och Länsstyrelsen Västmanland för att utveckla Svartådalens friluftliv och näringsliv. Projektet pågår under drygt tre år och omfattar Västerfärnebo och Fläckebo socknar i första hand, men kommer även att gynna Svartådalen i stort.

  Bakgrunden till projektet är att Svartådalen, med sin unika natur, har utsetts till ett område av riksintresse för friluftsliv av Naturvårdsverket. Det, tillsammans med förutsättningarna som ett fortsatt stort intresse för att besöka naturreservatet Hälleskogsbrännan ger, skapar ett behov av att utveckla bygden för att ta tillvara på möjligheterna.

  För att detta arbete ska lyckas behövs det långsiktiga satsningar på lokal infrastruktur, något som är en stor del i projektet. Allt från att restaurera och utveckla vandringsleden som en gång gick genom Hälleskogsbrännan och uppföra en ny bro över Svartån vid Smäcken, till att ta fram en ny webbsida ingår. Men det kommer även att göras ett arbete med att utveckla näringslivet på ett hållbart sätt med fokus på de gröna näringarna och viktigast av allt att få till en samverkan i bygden.

  Ytterligare en del av projektet är att filmen Vi är anhöriga till branden, skapad av Malcolm Dixelius och Valerij Gortjakov, har färdigställts och premiärvisades på bygdecentret i Västerfärnebo hösten 2018. Filmen visar hur branden upplevdes av personer boende i närområdet och lite hur tiden efteråt har varit.

  Projektet finansieras av:

     

   

  Smäcken, bron över Svartån i Hedbo. Bron har länge varit en del av en vandringsled men rasade av isens påfrestningar innan den återuppbyggdes inom projektet Svartådalens friluftsområde.

  let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }