• Besöksinformation
 • Audioguide
 • Naturskolan
 • Forskarsalen
 • Utställning
 • Projekt
 • Audioguide

  Ljudfilerna och bilder till utställningen finns utlagda här!

  Guida dig själv genom utställningen i besökscentret med hjälp av vår audioguide. Nedan kan du själv välja i vilken ordning som du vill lyssna på de olika ämnena, varje bild visar vart i utställningen du ska befinna dig.

  Välkommen/ Welcome

  Välkommen

  Järnframställning

  Järnframställning

  Naturreservat och Ekopark

  Naturreservat och Ekopark

  Väsen och Övertro - Hällsjöormen

  Väsen och Övertro - Hällsjöormen

  Väsen och Övertro- Otäcka typer

  Väsen och Övertro - Otäcka typer

  Svartån

  Svartån

  Skogsbranden 2014 - frivilliga insatser

  Skogsbranden 2014 - frivilliga insatser

  Skogens utveckling efter branden

  Skogens utveckling efter branden

  Fåglar i Svartådalen

  Fåglar i Svartådalen

  Runstenar

  Runstenar

  Svartådalens historia

  Svartådalens historia