• Besöksinformation
 • Audioguide
 • Naturskolan
 • Forskarsalen
 • Utställning
 • Projekt
 • SNoK 3

  Svartådalens Bygdeutveckling har under många år jobbat på planen att skapa en besökspunkt med den lokala historien och naturen presenterat och med projektet SNoK som står för Svartådalens Natur och Kulturcenter blev det en möjlighet.

  Projektet finansieras med medel från LONA, Sala kommun, WWF och Svartådalens Bygdeutveckling.

  Projektet sattes igång rent praktiskt hösten 2015, och det första krafttaget var att renovera den tidigare Prosthagsskolan som Svartådalens Bygdeutveckling fått möjligheten att hyra av Sala Kommun. Därefter inleddes arbetet med att bygga upp utställningen kring tre bestämda teman, Natur och Djur, Kultur och Historia och i Brandens spår.

  Sommaren 2018 invigdes utställningen av Landshövding Minoo Atkarzand.

  Projektet innebar också att arbeta för att starta upp en naturskola, inreda en forskarsal samt att starta upp en ny hemsida.

  Mycket har hunnits med i denna del av projektet men det återstår en hel del kopplat till utemiljön och det kommer att tas upp i fortsättningen, SNoK 4.

  SNoK 4

  Svartådalens Natur och Kulturcenter kommer att arbeta med SNoK 4 under hela 2019, SNoK 4 innebär bland annat upprustandet av miljön runtomkring centret.  Arbete har redan startat då vi gjort i ordning området runt våra finska Gårdsgranar som sattes hit redan 1967, de gamla träbänkarna runtom träden hade börjat skava in i barken. Nu kan man ta med sig picknicken och äta på de nya sittplatserna under de 50 år gamla träden som ger en fin svalka om sommaren.

  Hela området runtom centret kommer att göras i ordning en del i SNoK 4 och resten i nästa steg i processen.

  Ett av målen med SNoK är en natur och kulturskola som ska kunna komplettera den ordinarie undervisningen på Sala kommuns skolor och vara en hjälp för skolorna att nå läroplanens mål.

  Vi är också mitt i bygget av inspirationskurer som ska användas dels i undervisningen och dels för våra ordinarie besökare. Vad kurerna kommer att innehålla är en så länge hemligt…

  SNoK 4 som är en självklar fortsättning på 3:an är också en förbättring av besöksmöjligheterna i form av flera sittplatser och med det fler möjligheter att nyttja våra lokaler.

  Det som sammanfattar projekten är att vi jobbar för att göra landsbygden levande och besöksvänligt, det finns så mycket intressant att upptäcka i området oavsett om man bor här eller kommer utifrån och det är något vi kommer att ta upp i SNoK 4 i form av en SNoK jakt, som går ut på att ta sig ut i naturen och uppleva våra besöksmål på plats.

  let cookieRow = document.cookie .split('; ') .find(row => row.startsWith('cookie_notice_accepted')); let cookie_notice_accepted = cookieRow ? cookieRow.split('=')[1] : ''; window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} if (cookie_notice_accepted == 'true') { gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143281440-1'); }